Pravila i uslovi korišćenja web sajta

UVODNI DEO

Hvala što ste posetili naš internet sajt „www.edu.imd.org.rs“. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu:) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate ove uslove korišćenja. bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja
Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo NUPS-a, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.


Izuzeće od odgovornosti
Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

OPŠTA PRAVILA

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu
Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike
Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama.


Izmena uslova korišćenja
Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama.

Politika privatnosti
Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Prikupljanje Informacija
Kada posetilac pristupi nekoj stranici, naši serveri automatski prepoznaju ime domena i IP adresu tog posetioca. Ime domena i IP adresa ne
otkrivaju ništa lično o Vama izuzev IP adrese sa koje ste pristupili sajtu. Informacije prikupljene na ovaj način koristimo za podatke o ukupnom prometu i eventualnu zloupotrebu. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam
omogućili ostvarivanje određenih prava. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija
Informacije o e-mail adresi koristimo kako bismo identifikovali i pratili kompletnu Vašu aktivnost na sajtu (datum i vremena slušanja predavanja, preuzimanja dodatne literature, ostvareni uspeh na testovima..)

Otkrivanje informacija
Informacije o Vašim aktivnostima čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici.
Otkrivanje prikupljenih Informacije mogu biti u slučaju ako to zahteva zakon, i/ili u uverenju da je takav postupak neophodan u slučaju zloupotrebe pristupnih parametara (ustupanje trećim licima).

Autorska prava
Institut za majku i dete štiti privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Portal polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka, kalkulatore).

Promena pravila
Portal zadržava pravo da bez prethodne najave promeni uslove korišćenja portala. Svaka promena biće blagovremeno objavljena. O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja portal će obavestiti posetioce objavom slanjem email-a.