ONLINE EDUKATIVNA PLATFORMA

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE

Udruženje pedijatara Srbije

Udruženje pedijatara Srbije je udruženje lekara pedijatara koji žive na teritoriji Republike Srbije i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi preduzimanja aktivnosti na ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima kojima se uređuju pitanja unutrašnje organizacije rada i međusobni odnosi članova udruženja, a u skladu sa zakonom i drugim propisima (član 1 Statuta Udruženja).

0
godina postojanja
0
broj clanova
0
konferencija
0
kongresa

Kontakt

Udruženje pedijatara Srbije

+0648695651