Naziv:Udruženje pedijatara Srbije
Adresa:Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad
Telefon:+381 64 631 74 16
E-mail:udruzenje.pedijatara.srbije@gmail.com
Broj računa:265-1100310004301-47
Matični broj:17592106