Poštovani koleginice/kolega,

Molimo Vas da odgovorite na upitnik u prilogu. Odnosi se na to kako je pandemija COVID-19 uticala na svakodnevnu praksu pedijatara. Podaci koje dobijemo od svakog pediajtra, odnosno lekara koji radi u zdravstvenoj zaštiti dece su nam veoma značajni, kako bi smo mogli da planiramo dalje aktivnosti. Poopunjavanje upitnika neće Vam oduzeti više od 5 minuta. Kada popunite upitnik vratite ga na istu adresu. 

Hvala Vam na saradnji.

Sa poštovanjem,

Udruženje pedijatara Srbije